• 6bc2e980-fc70-4371-9ef3-905e84c56670

Subculture - Keynote เดียว

คุณจะได้พบกับการตกแต่งภายในที่เย็น ๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบเสียงเดียวและ "BAR INFORMATION" ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Hakata ทางด้านล็อบบี้
เป็นโรงแรมที่มีความรู้สึกสูงซึ่งเรียกว่า "ศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมของฮากาตะ"